Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

"Każdy uczeń jest inny, ale każdy jest dla nas jednakowo ważny"

 

 

SZKOŁA DYSPONUJE:

* Pracownią informatyczno-językową z 24 stanowiskami komputerowymi, odsłuchowymi oraz tablicą interaktywną.
* Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi - wszystkie z dostępem do Internetu.
* Salą gimnastyczną ze sztuczną ścianą wspinaczkową.
* Salą lustrzaną do zajęć z tańca i fitnessu z odpowiednim sprzętem.
* Nowoczesną biblioteką i czytelnią multimedialną.
* Świetlicą wyposażoną w sprzęt multimedialny.
* Dużą stołówką szkolną.
* Szatniami wyposażonymi w szafki ubraniowe.
* Nowoczesną kuchnią.
* Od września 2015r. siłownią ze specjalistycznym sprzętem.

 

 

NASZE GIMNAZJUM ZAPEWNIA:

* Bezpieczeństwo uczniów (monitoring, szkoła bez przemocy.
* Naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego.
* Różnorodne zajęcia pozalekcyjne (np. koło dziennikarskie, teatralne, chór szkolny, telewizja "Gim3 TV", koło fotograficzne, koło gitarowe, koło hafciarskie, język rosyjski).
* Udział w konkursach i olimpiadach wiedzy.
* Udział w programach kulturalnych.
* Wolontariat szkolny.
* Edukację: teatralną, filmową, profilaktyczną, zdrowotną - promowanie zdrowego stylu życia.
* Zajęcia sportowe (SKS, SKU: Partner 2 i K2).
* Edukacyjne, zagraniczne projekty językowe.
* Bibliotekę i czytelnię multimedialną.
* Opiekę: pedagoga, doradcy zawodowego.
* Jednozmianowość.
* Opiekę medyczną.

 

 

CO JESZCZE... ?

* W ramach WF na 100% organizowane są wyjazdy na narty, basen, wspinaczkę skałkową, zajęcia na rolkach, nordic walking, crossfit.
* Uczniowie klas sportowych biorą udział w zawodach krajowych i międzynarodowych.
* Od 2013 roku organizujemy Festyn Rodzinny "Rodzina.pl", a z uzyskanych środków zakupiliśmy m.in.: ławki przed szkołę, wymieniono drzwi wejściowe ewakuacyjne oraz zmodernizowano schody przed głównym wejściem.
* Młodzież gimnazjalna integruje się z młodszymi kolegami np. poprzez czytanie książek dla uczniów SP6 oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla przedszkolaków.
* Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich, zajmując czołowe miejsca, np.: "Palenie jest słabe" - III m. w kraju, "Trzeźwy umysł" - I m. w Polsce.
* Szukającym nowych wrażeń sportowych proponujemy sekcje: piłki siatkowej, piłki nożnej halowej, piłki koszykowej. Zajęcia z samoobrony, tańca, fitnessu.
* Rozwijamy zainteresowania artystyczne - coroczna wystawa prac koła hafciarskiego w MBP w Jaworznie.
* Nie zapominamy o wartościach najważniejszych. Wdrażamy je w codziennym wychowaniu młodzieży, ucząc szacunku dla drugiego człowieka, wartości przyjaźni i dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich poglądów.

 

 

 

Artykuły

Konkurs fotograficzny

Przejdź do - Konkurs fotograficzny

SUPER  FOTA  PSA  LUB  KOTA !!!

Wyniki konkursu  :) 

6 kwietnia 2016


Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny